Kalorifer tesisatının su basıncı düştüğünde ne yapılmalıdır?

Kalorifer tesisatı su basıncının 1.5 2 bar arasında tutulması tavsiye edilmektedir. kombiler kalorifer tesisatında yeterli su olmadığı zaman cihazınızın zarar görmemesi amacıyla devreye girmemektedir. Bu tür durumlarda cihazınızın alt kısmında bulunan doldurma musluğunu kullanılarak kalorifer tesisatınıza su doldurulabilirsiniz. Eğer tesisat basıncınız sürekli olarak düşüyorsa mutlaka tesisatınızı kontrol ettirmeniz gerekmektedir. 

Kombideki yaz konumu ve kış konumu neyi ifade eder?

• Kombiniz “Yaz” konumundayken sadece sıcak su ihtiyacınızda devreye girer ve sıcak su ihtiyacınızı karşılar. Kombiniz “Kış” konumundayken ise hem sıcak su ve hem de ısınma ihtiyaçlarınızı karşılar.

Kombimi nasıl daha ekonomik kullanabilirim? 

• Binanın kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Ayrıca panel radyatörlerinize taktıracağınız E.C.A. termostatik radyatör valfleri ile tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Ayrıca ısıtma maliyetinizi termostat dış hava ve ya oda termostatı kullanarak da azaltabilirsiniz. 

Panel radyatörlerimden en uç noktadakiler iyi ısınmıyor ne yapmalıyım?

• Radyatörlerinizin tesisata bağlanılan sıcak su giriş ve ısısını bıraktıktan sonra cihazınıza dönüş olmak üzere iki bağlantı noktası vardı. Bu radyatörlerden ısınan gurupların sıcak su giriş ve soğuk su dönüş yerlerindeki vanaları kapatın. Daha sonra cihazınızdan elde ettiğiniz tüm sıcak suyu ısınmayan ve ya kısman ısınan radyatöre yönlendirin. Ayrıca panel radyatörün hava purjöründen anahtarını kullanarak havasının çıkmasını sağlayın. Bu işlemi yaptıktan sonra bütün radyatörlerinizi gerektiği kadar açarak evinizi ısıtın. Dikkat etmeniz gereken; en çok kullandığınız yerin vanalarını tam, diğer yerlerin vanalarını kısmen açın. 

Cihaz bakımları nasıl yapılır, her yıl yapılması gerekli mi?

•Cihazınızın daha sağlıklı çalışması, uzun ömürlü ve verimli çalışması için periyodik olarak yılda bir kez, kış mevsimine girmeden önce yetkili servise yaptırılmalıdır. • Bakımı yapacak yetkili servis, cihazınızın tüm fonksiyonlarını kontrol eder, genel temizliğini, gerekli ayar ve değişikliklerini yaparak cihazınızı yeni sezona sorunsuz olarak hazırlar. Bu konuda dilerseniz kampanyalarımız olan Artı Garanti ve ya Garanti Yıldızları seçenekleri ile de uzun yıllar hizmeti garanti edersiniz. • Bacalı tip kombi, şofben, soba (Doğalgaz, LPG ), kat kaloriferi veya katı yakıtlı soba kullanıyorsanız, can güvenliğiniz açısından, cihazınızın bağlı olduğu bacanın temizliğini ve kontrolünü mutlaka yaptırınız!

Doğal gazın verimi neden yüksektir?

Bu yakıtın gaz halinde olması sebebi ile oksijen ile karışması daha kolay ve tam yanma söz konusudur. Katı ve sıvı yakıtta ise karbonoksit şeklinde eksik yanma söz konusudur. Dolayısı ile tam yanma sağlanabildiğinden ve ucuzluk sıralamasında yıllardır en ucuz yakıt olmasından dolayı doğal gaz daha yüksek verimli bir yakıttır.
 

Doğal gaz hangi açılardan üstündür?

• Doğal gaz; çevreyi kirletmeyen, “çevreci” bir enerji kaynağıdır. İçinde kirletici kükürt oksitler ve karbon atıkları meydana getirmemektedir • Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan, yüksek ısıl değeri ile cazip bir gazdır. • Yüksek verimle yanar; çünkü gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşmesi daha kolaydır. • Otomatik kontrole uygun olduğundan enerjiyi istediğiniz oranda kullanma ve tasarruf etme şansı vardır. Çok kısa sürede yakılabilir ve gerektiğinde söndürülür. • Her türlü güvenlik sistemi ile daha sorunsuz kullanıldığından kazan dairelerinde gazın depo edilmesi gerekmez, • Diğer yakıtlara göre ucuzdur • Petrolün bilinen kaynakları için 30 yıllık bir ömür biçilirken, bu süre doğalgaz için 70 yıldır.
 

Kombi seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Kombi seçimizi yaparken oturduğunuz evin ısı kayıpları göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: • Dairenizin bulunduğu binada yalıtım mevcut ise ısı kayıpları daha az olacağından dairenizin ısınma ihtiyaçları farklı olacaktır. Isı yalıtımı yakıt tüketiminde tasarruf sağlayan en büyük etkendir. • Dairenizin m²alanını tek başına ısı kaybı ile ilişkilendirmek doğru olmaz. Evinizin büyüklüğüne ek olarak sahip olduğu dış cephe alanı büyüklüğünün ve tavan yüksekliğinin de hesaba katılması gerekmektedir. • Dairenizin cephesi ısı kayıplarına direkt olarak etki etmektedir. Kuzey cepheli dairelerin ısı kayıpları diğer yönlere cephesi olan dairelerden daha yüksektir. • Dairenizin bina içerisindeki konumu, alt ve üst dairelerin boş veya dolu olması ısı kaybını etkileyen faktörlerdir. Ara katlarda yer alan, alt ve üst katları dolu olan dairelerin ısı kayıpları daha az olmaktadır. • Evinizde bulunan kapı ve pencereler ısı kaybı için kritik bölgelerdir. Kapı ve pencerelerinizin sayıları, yüzey alanı ve ısı gerçirgenliği gibi özellikleri ısı ihtiyaçlarınıza etki etmektedir. • Dairenizin tesisat özellikleri de ısınma performansına etki etmektedir. • Radyatörlerinizin odalarda yerleştirildiği konumların ve uzunluklarının evinizin ısı ihtiyacı doğrultusunda seçilmesi gerekmektedir.
 

Bacalı cihazların özellikleri nedir? Neden tercih edilmelidir?

• Bacalı cihazlar kombi, şofben veya doğal gaz sobalarında gerekli yakma havasının ortamdan alınarak atık gazların uygun bir baca ile dışarıya verildiği sistemlerdir. Bacalı cihazların bulunduğu ortama sürekli olarak taze yanma havası gerekmektedir. Bu nedenle atmosfere açık havalandırma menfezi bulundurulmalı ve bu menfezler sürekli açık tutulmalıdır. Atık gazın bağlandığı bacanın uygun boyutlarda ve iyi çekiş şartlarında olması gerekmektedir.
 

Hermetik cihazların özellikleri nedir? Neden tercih edilmelidir?

• Hermetik cihazlar, kombi, şofben veya doğal gaz sobalarında kullanılan özel sistemler ile uygun şartlarda bacası bulunmayan veya havalandırma şartları sağlanamayacağı durumlarda kullanılır. Hermetik cihazlarda yanma için gerekli olan taze hava bir fan yardımı ile dış atmosferden alınıp yanma sonucu oluşan atık gaz aynı sistemle atmosfere atılmaktadır. Yanma olayı tamamen kapalı bir hücre içerisinde gerçekleştiğinden ve yakma havası olarak dış hava kullanıldığından ortamın havalandırılmasına gerek yoktur. Bu cihazlara denge bacalı cihazlarda denilmektedir.

Yoğuşmalı kombi ne demektir?Neden tercih edilmelidir?

• Yoğuşmalı kombiler, klasik(konvansiyonel)kombilerde doğrudan dışarı atılan yüksek sıcaklıklardaki atık baca gazlarını tekrar çevrimden geçirerek ilave verim elde eden ve böylece yakıt tasarrufu sağlayan cihazlardır. Yoğuşma teknolojisi ile atmosfere atılan gaz halindeki su buharının yoğuşarak sıvı hale dönüşmesi sağlanır. Bu hal değişimi sırasında ortaya çıkan ısı da kalarifer suyunun ısıtılması için kullanılmaktadır. Böylece aynı miktarda yakıt tüketerek daha fazla ısı enerjisinin ısıtma sisteminizde kullanılması sağlanmakta olup % 20’lere varan oranlarda tasarruf elde edilmektedir.
 

Kombi mi yoksa merkezi sistem mi daha ekonomiktir?

• Kombi sistemi bireysel ısınma konforu ve tasarruf imkanı sağlamaktadır. Bu sayede istediğiniz sürelerde istediğiniz kadar ısınırsınız. Ayrıca sıcak kullanım suyu ısıtmasında da kullanılan kombiler ile sıcak su için ayrı bir cihaz (şofben, termosifon, boyler v.s.) kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak 4 ve daha üstü daireye sahip apartmanlarda merkezi kazan kullanımı yakıt tüketimi konusunda kombiden daha avantajlı olmaktadır.

Geceleri kombiyi hangi konumda kullanmalıyım?

• Geceleri kombinin kalorifer suyu sıcaklık ayarını düşürmeniz tavsiye edilir. Kombinin tamamen kapatılması kombi tekrar açıldığında evin ısıtılması için daha çok enerji harcamak zorunda kalınmasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olmaktadır.

Merkezi sistemde kazan kapasitesi nasıl belirlenmelidir?

• Doğal gaz kullanacak binada yeni kazanın kapasitesi belirlenirken öncelikle varsa eski kazanın kapasite değerine bakılmalıdır. Bunun yanı sıra binadaki radyatör adetleri ve su hacmi hesaplanarak mevcut kazan kapasitesinin uyup uymadığına bakılmalıdır. Eğer binada ısınma sorunu varsa dairelerin ısı kaybı hesabı yapılarak bu kapasiteye uygun kazan seçilmelidir.

Döküm radyatörlerim var bunları kombi tesisatında kullanabilir miyim?

• Evet kullanılabilirsiniz. Mevcut radyatörün bir diliminin aldığı su hacmi bilinir, dairedeki radyatör sayısı ve buna bağlı olarak da tesisatta dolaşan toplam su hacmi hesaplanır. Tesisattaki su hacmi kullanılan kombinin genleşme deposu ve bu kombinin kataloğunda yazan maksimum tesisat su kapasitesini karşılayabilecek kadar ise kombi kullanılabilir. Eğer seçilen kombinin genleşme deposu bunu karşılamıyorsa ilave bir genleşme deposu takılması önerilebilir.(ECA kombilerde genleşme tankı 8 litre hacimlidir.)

LPG (tüp gaz ) ile kombi çalıştırılabilir mi?

• Doğal gazın henüz kullanılmadığı bölgelerde kombilerin LPG gazı ile kullanılması mümkündür. İki adet paralel veya bir kollektör yapılarak üç adet paralel tüp ile çalıştırılabilir. Tüplerin karlanmaması ve uygun dedantör ile kullanılması gerekmektedir. LPG kullanımındaki tüm emniyet şartlarına uyulmalıdır.

Don koruması nedir? Nasıl devreye girer?

• Kalorifer tesisat suyu çıkış sıcaklığı 5°C’nin altına düştüğünde cihazınızın donma koruması fonksiyonu devreye girer tesisat suyu çıkış sıcaklığı 15°C’ye yükselinceye kadar cihazınız çalışmaya devam eder. Donma koruması fonksiyonunun devreye girmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır. o Cihazın elektrik beslemesi açık olmalı ve cihaz “ON” veya “Yaz” konumunda olmalıdır. o Gaz vanası ve radyatör vanaları açık olmalıdır. o Kalorifer tesisatının su basıncı uygun olmalıdır.
 

Doğal gaz evlerde hangi amaçlarla kullanılır? 

•Doğal gaz evlerimizde başlıca üç şekilde kullanılır. Bunlar ısınma, sıcak su elde etme ve yemek pişirmedir.

Kombiye kaç amper sigorta bağlanması gerekir?

• Kombiler için 2-6 Amper arası sigorta bağlanması yeterlidir.